Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar

Paylaş

Avrupa Birliği tarafından Şubat 2003'te yayımlanan 2002/96/EC sayılı WEEE I Direktifi, elektrikli ve elektronik ürün üreticilerinin pazara sundukları ürünlerin yeniden kullanılması, geri dönüştürülmesi, geri kazanılması ve bertaraf edilmesi hükümlerini içermektedir. Ardından 24 Temmuz 2012’de yayımlanan WEEE II (Recast) Direktifi (2012/19/EU) 13 Ağustos 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir.


Arçelik, AEEE Direktifi'ne uyum çerçevesinde yasal yükümlülüklerini Avrupa Birliği üyesi ülkelerde, toplama ve geri dönüşüm mekanizmaları yoluyla yapmaktadır. Arçelik, ürün hayat çevrimini tamamlayan ürünlerin toplanması ve bertarafı alanında hizmet sunan pek çok yetkilendirilmiş kuruluşa üyedir. Arçelik, Avrupa Birliği dışındaki pazarlarda da WEEE Direktifi'nin uyumlaştırılmasına destek vermektedir.


“Atık Elektrikli ve Elektronik Eflyaların Kontrolü Yönetmeliği” Türkiye’de 22 Mayıs 2012 tarihli ve 28300 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Arçelik, AEEE Yönetmeliği çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirmek üzere gerekli çalışmaları yapmaktadır.

Related Contents