Çevre Standartları

Paylaş

Dünyada giderek bozulmakta olan ekolojik dengeleri koruma altına almak amacıyla, ürünün hayat çevrimi boyunca (ürünün tasarımından yok edilmesine kadar geçen tüm süreçte) oluşturulan tüm düzenlemelere uymaktayız. Bu yönde var olan yasal düzenlemelerin yanı sıra Avrupa Birliği’ne bağlı ülkelerde ulusal düzeyde alınan yasal önlemlerin uyumluluğunu sağlamak amacıyla oluşturulan direktiflere de uyumluluk sağlıyor ve bu yaklaşımımızı çevre politikamız ile taahhüt ediyoruz.

Çevre ile ilgili bu yaklaşımımızın sürdürülebilirliği, tedarik zincirinde bulunan tüm iş ortaklarımızın bu yaklaşıma dahil edilmesi ile sağlanabilmektedir.

2017 yılında tedarikçilerimize enerji verimliliği ve üretimde verimlilik konularında verdiğimiz 18 eğitim ile toplamda 232 katılımcıya 1224 adam-saatlik eğitim seviyesine ulaştık.

İndirilebilir Dosyalar

Arçelik Çevre Standartları dokümanlarını indirmek için linke tıklayın.